نوع هماتیت سنگ آهن در ایالات متحده استخراج شده است