فوق العاده سخت کار کردن چرخ و مرطوب به علاوه قیمت لیتری روش