باید از آسیاب غلتکی برای سنگ زنی جوهر استفاده کنیم