نقل قول میلز برای نمایش  جداییجدایی از شن و ماسه آهن