زباله های خطرناک اعلام شده در آسیاب نورد سرد فولاد