از تجهیزات معدن مورد استفاده در آریزونا استفاده می شود