آسیاب توپ سیاره ای میزان کمبود بالا را ارائه می دهد