چه پروسه می تواند سنگ آهک برای استفاده کارخانه های تولید پودر گچ